Conferinta de lansare a proiectului I.D.E.I-Integrare, Dezvoltare, Educatiei, Initiativa-Contract POCU/138/4/1/114940

In cadrul proiectului I.D.E.I -Integrare, Dezvoltare, Educatie, Initiativa, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, a avut loc in data de 20 aprilie 2018, Conferinta de lansare a proiectului,in cadrul Comunei Manastirea, judetul Calarasi, la care au participat: echipa de implementare a proiectului, reprezentanti ai comunitatii locale si reprezentanti ai grupului tinta.

Proiectul face parte din Componenta 1 (Dezvoltare Locala Integrata in comunitațile marginalizate in care exista populatie aparținand minoritatii rome-Regiuni mai putin dezvoltate), Axa Prioritara 4, Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectivul Specific – Reducerea numarului de comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma (acele comunitati în care populatia apartinand minoritatii roma reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii) aflate în risc de saracie si excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.

Reamintim ca obiectivul general al proiectului il reprezinta reducerea riscului de saracie si excluziune sociala pentru 1077 persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata din Manastirea, judetul Calarasi, prin implementarea de masuri integrate si orientate pe nevoile comunitatii.

Imagini de la Conferinta de lansare a proiectului, puteti urmari mai jos

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati site-ul http://www.fonduri-ue.ro/

Imagini de la conferinta de lansare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *